A pályázatról

A kutatás fő célkitűzése a relatíve nagyarányú hallgatói lemorzsolódás időbeli változásainak vizsgálata a magyar felsőoktatásban. Célunk egyrészt a magas lemorzsolódási kockázatú képzések azonosítása, majd a lemorzsolódók és perzisztensek közötti eltérések vizsgálata demográfiai jellemzők, társadalmi státus és területi-regionális hovatartozás alapján. További cél a felsőoktatási jelentkezési döntést megelőző tényezők és a képzés során felmerülő felsőoktatási lemorzsolódást előrejelzők azonosítása.

Végül a lemorzsolódási kockázat, a hallgatói attitűd- és tevékenységstruktúra és az intézményi környezet kölcsönhatásaira koncentrálunk egy lemorzsolódást szűrő és korai jelzőrendszer kidolgozásának tudományos megalapozása céljából.

Kutatási kérdések:

  • Milyen intézményi összetétel (regionális, nem, társadalmi helyzet, középiskola-típus, bejutás, középiskolai teljesítmény, felvételi pontszám, többletpontok, intézmény- és szakválasztás szerint) jellemzi a magas lemorzsolódási arányú intézményeket?
  • Milyen makro- és mikro-szintű társadalmi tényezők befolyásolják az egyén lemorzsolódási kockázatát?
  • Mi jellemzi a lemorzsolódók közép- és felsőoktatási karrierjét?